söndag 26 september 2010

Bär din röst som den sista droppen vatten

Det som inte fick hända har nu hänt. Sverige har, med stor marginal, röstat in ett rasistiskt parti i riksdagen.
Det är fruktansvärt jävla sorgligt.
Men nu är det som det är.
Och jag är övertygad om att det vi måste göra för att de ska åka ur riksdagen om fyra år är att ta debatten. Debatten har tagits då och då, men den måste tas oftare och av fler.
För åka ur riksdagen ska vi fan i mig se till att de gör.
Jag tror att ett stort skäl till att de fått så många röster är att de få gånger deras åsikter kommit fram i media har de fått stå i stort sett oemotsagda.
Diskussionerna har istället handlat om helt andra saker än om partiets faktiska politik.
Få har lyssnat på dem och argumenterat mot dem. Det har pratats OM dem, inte MED dem.
Det har skapat en slags känsla av utanförskap och martyrstatus, både inom partiet och hos människor som delar deras åsikter.
"Sveriges invandringspolitik är förolämpande, ineffektiv, okritisk och dyr" skanderade en sverigedemokrat i ett debattprogram i SVT igår. Och istället för att argumentera EMOT detta talades det om i HELA programmet "varför inte debatten förs", huruvida Sverigedemokraterna tjänar på om vi debatterar med dem eller inte och en galen vänsterpartist satt och vägrade se sverigedemokraterna i ögonen eller prata med dem överhuvudtaget.
Vi ska inte möta antidemokratiska tendenser med antidemokratiska tendenser.
Det är kontraproduktivt beteende.
Eftersom: De här påståendena Sverigedemokraterna framhåller om invandringspolitiken STÄMMER INTE. Fråga efter källor, kolla upp statistik, TA DEBATTEN. Deras politik är en bluff. Bemöt siffrorna med att fråga efter källor, för partiets politik är nämligen inte baserad på satistik och logik, den är baserad på känsla. “Vetenskaper” som underbygger nationalism har sedan länge förkastats av hela den seriösa världen och därför har inte SD något att komma med.

330 000 personer har fel.
Och det enda sättet att få dem att lyssna på OSS, och sedermera välja något annat parti om fyra år, är genom att vi lyssnar på DEM och respekterar dem i det val de har gjort.
Jag hoppas och tror att det är partiet som är horribelt, inte människorna som röstat på det.
Och jag är helt övertygad om att väldigt stora delar av de 5,7% som röstat på SD inte har läst SDs partipgrogram, jag tror att de flesta inte riktigt ens vet vad de har röstat på.

Min poäng med det här är att om SDs, så kallade, politik släpps fram i ljuset så kommer deras sejour i riksdagen bli mycket kortvarig.

Jag vill därför med den här texten bemöta Sverigedemokraternas politik och jag kommer komma till några slutsatser som man får hålla med om eller inte hålla med om, det är upp till var och en.
Jag vet inte om någon som läser det här har läst Magnus Betners omfattande texter om Sverigedemokraterna och deras politik, men det är jävligt informativt och roligt skrivet. Det är något jag tycker alla borde ta del av men det är väldigt långt så följande text är en sammanfattning av delar av det han skrivit, i kombination med mina egna ord och formuleringar och statistik från migrationsinfo.se och expo.se.
Det här handlar inte om att skriva en så bra och originell text som möjligt utan att försöka visa vad Sverigedemokraterna faktiskt står för. Och om någon undrar något eller anser att någon siffra eller något fakta inte stämmer så är det bara att lämna en kommentar, jag är öppen för diskussion.

För det första. Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt högerpopulistiskt parti och, menar jag, rasister.

När partiet bildades var det inga konstigheter. Partiet är sprunget ur nazirörelser som insåg att det inte gick hem i Sverige att vara öppen nazist. Så då bildade de BSS, Bevara Sverige Svenskt. En rasistisk rörelse som helt enkelt var mot invandring. BSS blev snart Sverigepartiet och i slutet av 80-talet Sverigedemokraterna.
Så sent som i mitten av 90-talet samarbetade SD med kriminella grupperingen VAM (Vitt Ariskt motstånd).
Så att det idag dyker upp öppna rasister bland SDs representanter är inte konstigare än att det fortfarande finns öppet konservativa representanter i "nya" Moderaterna.

Det finns väldigt roliga bitar i SDs partiprogram om nationalism, svenskhet och formuleringar som: “Folk och land hör nära samman. Ett land vore inte vad det är utan sitt folk, och ett folk vore inte vad det är utan sitt land.”
Det bevisar återigen att ju mer en Sverigedemokrat får prata, desto bättre är det.
Det är nationalism, propaganda om en egen suverän kultur och patriotism på olika nivåer som ligger bakom allt från andra världskriget, via mellanöstern till baskiska separatister och de Jugoslaviska krigen. Det handlar om nationalstaten och idéen om “ett folk, ett land” varenda gång. Och det är precis den typ av retorik som SD använder sig av.

Vad driver människor till att vilja tycka såhär? Varför "Ett land, ett folk"? Varför inte "En planet, ett folk"? Jag förstår inte.
Jag vill ha ett samhälle där många kulturer existerar sida vid sida och där dessa kulturer berikar och korsbefruktar varandra.
“Sverigedemokraterna sätter värde på det som skapats och förmedlats av vårt folk genom århundradena.”
Här får man då rimligen anta att Valloner ingår i “vårt folk” likaså Judar, Tyskar, Polacker, Finländare, Greker, Turkar, Fransmän och alla andra som hjälpt till att skapa och förmedla den “svenska” kulturen. Om de bara sätter värde på det som etniska svenskar skapat och förmedlat så blir inte mycket kvar.


1. Massinvandring?

Sverigedemokrater pratar hela tiden om en "oansvarig massinvandring", att Sverige har världens mest "liberala invandringspolitik" och på deras hemsida står följande:
“Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. Främst har det rört sig om ett begränsat antal invandrare från närliggande områden. Tendensen i modern tid har dock varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder.”

Det här stämmer inte.

Förra året invandrade ungefär 100 000 personer till Sverige. Samtidigt vandrade ca 40 000 ut från Sverige.
Fler än hälften av de som vandrade UT var födda i något annat land än Sverige. Den största gruppen av de som invandrade var svenskar (här är det oklart om Sverigedemokraterna ser dessa svenska medborgare som "riktiga" svenskar..).
Invandrare från så kallade "avlägsna länder", ett mycket luddigt begrepp, uppgår till ca 24 000 personer.
Det här betyder att det var FLER utlandsfödda som vandrade UT från Sverige än som vandrade in från "avlägsna länder".

Men om vi, för att gå med på Sverigedemokraternas mycket ologiska retorik, antar att 15 000 av de svenska medborgare som vandrade in tillhör en annan nations kultur. Samtidigt antar vi att INGEN av de utvandrade utlandsfödda (drygt 20 000 pers) är från ett avlägset land.

Då får vi ett överskott på invandrare från "avlägsna länder" på knappt 40 000 människor.
Detta är alltså "massinvandringen" Sverigedemokraterna rasar emot. Och nu är vi snälla mot SD och deras bristfälliga argumentation, i själva verket är det långt färre än 40 000.
Vi talar alltså om kanske ett Finspång av folk från avlägsna länder.

Och det här med att Sverige har ett av världens mest liberala invandringspolitik är också strunt. Pakistan är det land som tar emot flest flyktingar i hela världen, följt av Iran och Syrien.
I förhållande till landens ekonomi, räknat antalet flyktingar per 1 dollar/capita tar Pakistan fortfarande emot flest, nu följt av Demokratiska Republiken Kongo och Zimbabwe.
Tyskland är det industriland som kommer först på listan och placerar sig på 26:e plats i antal flyktingar per dollar/capita.

Sverige låg 2009 på plats 58.

Från Afghanistan tog vi förra året emot knappt 1500 personer. Det är allt. Och detta från ett land i KRIG. Ett krig som vi är med i. Lika många invandrade från USA. Vi fick hit 300 kanadensare och 1500 människor från Storbritannien.

Kort sagt, det är inte så många som vandrar hit från fattiga och krigsdrabbade länder som SD vill få oss att tro. Och förra året var dessutom det år då flest människor vandrade in till Sverige NÅGONSIN. Kan man då tala om "massinvandring"?
Det pågår krig och konflikter världen över, när det gäller Afghanistan så är vi till och med aktivt med och skjuter på folk. Människor svälter. Fler människor DÖR av svält på en dag än vad som totalt vandrade in till Sverige hela förra året. Var är empatin? Solidariteten?

Förra året kom det 9543 Irakier till Sverige. Syrien, som har en BNP per capita som är drygt 10% av vår, är ungefär hälften så stort till ytan och en befolkning som är drygt dubbel så stor som oss tar emot 30 000 Irakier VARJE MÅNAD.

Vi har mindre än 15 000 Afghaner boende i Sverige. Pakistan har 1,7 miljoner. Iran nästan en miljon. Sverigedemokraterna fortsätter yra om massinvandring.
Hur du än vrider och vänder på det så är det inte ens 20% av Sveriges befolkning som vandrat hit.
I modern tid, i själva verket har vi alla gjort det.
Och i den siffran, 20%, ingår svenska medborgare som vandrat hit, danskar, finländare, finlandssvenskar, norrmän, thailändare, kineser, tyskar, polacker osv osv.

Någon massinvandring existerar alltså inte.

Sverige hade inte varit vad det är i dag utan alla de Finländare, Italienare, Turkar och Greker m fl som hjälpte oss när vi behövde arbetskraft i industrin. Gruppen invandrare är inte skyldig oss andra ett skit, ens ur ett ekonomiskt perspektiv. Snarare tvärtom. Och det ska vi titta närmare på nu.


2. Hur mycket kostar invandringen?

När man har påvisat för en Sverigedemokrat att massinvandringen i själva verket inte är någon massinvandring så kommer argumentet att det kostar pengar. Nämligen en förfärlig massa pengar. Ibland nämns galna summor som upp emot 300 miljarder om året, men på senare tid har de skärpt sig ett snäpp (eftersom de också fattar att de siffrorna inte stämmer) och oftast talar om 70 miljarder eller ibland "tiotals miljarder". Men det stämmer inte heller.

Så vad kostar invandringen då? Det beror på hur man räknar.
Sverigedemokrater, och andra typer av rasister, räknar i sina siffror in kostnader som i själva verket inte alls är kostnader för invandring utan kostnaden för att ha medborgare i ett land. Till exempel sjukvård, bidrag, polisiära insatser och allt annat som svenskar dock förväntas få utan att någon gnäller om att vi kostar. Men när det kommer till invandrare så är det inom vissa kretsar legitimt, vilket är idiotiskt.
Men ok, låt oss räkna på deras sätt bara för att se vad vi kommer fram till.

Alla typer av kostnader som har med migration att göra blir tillsammans 6,5 miljarder. Det är direkta kostnader för invandring och i det räknas alltså de 40 000 svenska medborgare som flyttar in och ut ur Sverige varje år. Dessutom räknas även kostnader som man får förmoda att Sverigedemokraterna vill öka - nämligen kostnaderna för att skicka iväg avvisade och utvisade.
Det blir alltså svårt att säga hur mycket den direkta kostnaden av invandringen blir, men låt oss säga 5 miljarder och då är vi snälla mot SD.
Resten av Sverigedemokraternas påstådda siffror är alltså kostnader för att ha medborgare i landet.
Eller om man vill - kostnaden för solidariet, medmänsklighet och att vi tar hand om en extremt liten del av människor som runt världen måste fly sina hemländer.
Men ok, låt oss räkna ut exakt vad detta kostar.

I en tabell hos SCB kan man se att 105 000 hushåll bestående av utlandsfödda och flyktingar delar på knappa 6 miljarder i socialbidrag, varav ca 1 miljard går till flyktingar. I gruppen "utlandsfödda" ingår alltså finländare, finlandssvenskar, danskar, engelsmän, amerikaner, holländare osv och förmodligen ingår det också ett stort antal svenska medborgare i gruppen "utlandsfödda".
Hursomhelst har vi då ytterligare 6 miljarder till direkt kostnad för invandringen (men som alltså egentligen är en kostnad för utanförskap och fattigdom).
Totalt är vi nu uppe i 11 miljarder.
DET är vad invandringen "kostar".
Om vi lägger till kostnad för a-kassa (som man alltså får efter att först haft ett jobb och bidragit till samhällets produktion) och sjukpenning så är vi när vi slår ihop det med migrationskostnader och socialbidrag uppe i ca 29 miljarder.
Och för att göra det hela ännu mer spännande så lägger vi till 9 miljarder för insatser med koppling till rättsväsendet. Det vill säga domstolar, polis osv.
Och varför inte, när vi ändå håller på, lägga på kostnaden för sjukvård. Sjukvården kostar totalt 192 miljarder om året och om vi ger de "utlandsfödda" 20% av den kostnaden så får vi ytterligare 38 miljarder.

Såhär resonerar man ju inte när det gäller några andra grupper och allt det här är givetvis helt irrelevant att ta upp, men nu gör jag det ändå bara för att visa hur fel Sverigedemokraterna har.

Med Sverigedemokraternas, helt absurda och rasistiska, sätt att räkna är vi nu uppe i 76 miljarder för gruppen "utlandsfödda".

Men vänta nu.

Bidrar inte invandrare med pengar till staten också? Vi kanske kan få ner siffran lite.
Javisst. Enligt statistiken från SCB betalar 942 502 utlandsfödda människor drygt 50 miljarder i skatt.
Då har vi 26 miljarder kvar för oss andra att "bära"

Men vänta nu.

De 1,4 miljoner utlandsfödda människorna betalar nämligen också mängder av andra skatter som arbetsgivaravgifter, punktskatter och moms. Statens intänkter för endast moms uppgår till ca 250 miljarder, vilket innebär att 20% av den summan är pengar som staten får in från "utlandsfödda".
Alltså 50 miljarder till.

Redan här betalar alltså gruppen "utlandsfödda" för sig själv. Och då har vi inte ens räknat med arbetsgivaravgifter och det faktum att vi behöver invandrarna för att skapa nya jobb.
Det finns även studier som visar att invandrare bidrar till ökad handel, bland annat en studie från UD som visar att 12 000 människor födda i ett annat land ökar sveriges export med 7 miljarder.
Vi har dessutom 72 000 utlandsfödda företagare. Företagare som kläcker nya idéer och driver landet framåt istället för bakåt som SD vill.
Dessa 72 000 företagare betalar förutom skatt på sin lön en massa arbetsgivaravgifter och bolagsskatt (28% av ett bolags vinst går till skatt).
Lägg där till alla färdigutbildade invandrare som kommer hit med kunskap. De har utbildningar och kunskap som Sverige får ta del av GRATIS.

Vi kan alltså konstatera, efter att vi tittat på FAKTA, att invandringen inte kostar ett öre.
I själva verket tjänar Sverige stora pengar på den.
Om någon Sverigedemokrat hävdar att den så kallade "massinvandringen" kostar en massa pengar, låt det aldrig stå emotsagt. Ifrågasätt. Kräv fakta. Det finns nämligen inte.
Ingenting som Sverigedemokraterna säger om invandring stämmer.

Ju bättre vi lyckas med integrationen desto mer berikar det Sverige. Invandrare från till exempel forna Jugoslavien var en grupp som invandringsfientliga hade mycket att säga om för några år sedan. Men precis som alla grupper som kommer till Sverige integreras de mer och mer. När gruppen började komma till Sverige hade den inga jobb, därför att den inte hade några kontakter, kunde inte språket, inte kände någon här. Men med tiden har gruppens kurva pekat spikrakt uppåt från 58% sysselsättning efter 5 år och 70% efter tio år. Om vi gör samma sak med Afghaner och Somalier så kommer de också integreras och få jobb. Precis som Irakier vars kurva också går stadigt uppåt.
Att det är färre från utomeuropeiska länder som har jobb beror på många saker men man ska definitivt inte underskatta den strukturella rasismen i det här sammanhanget och ju mer Sverigedemokraternas propaganda förs fram, ofta utan att bemötas med sakpolitiska argument och faktiskta siffror, desto svårare blir det för dessa grupper att integreras.
Rasism är vad det handlar om.

Och rasism är vad det handlar om när de menar att invandrare begår fler brott än svenskar. Som av en händelse är detta nästa punkt.


3. Begår invandrare fler brott än svenskar?

Det är en extrem fixering vid det politiska spelet runt Sverigedemokraterna när man egentligen borde prata om vad det faktiskt innebär för hela det svenska samhället om vi inte skulle ha någon invandring längre. Men också vad det kommer innebära för de muslimska, romska och judiska minoriteter som redan bor här när vi fått in ett främlingsfientligt parti i riksdagen.
Utrikesfödda har en något större risk att begå brott än inrikesfödda vilket främst beror på gruppens generellt sätt lägre socioekonomiska ställning. Invandrare och deras barn har också en högre risk att bli UTSATTA för brott.
Diskriminering inom rättsväsendet förekommer, men det är svårt att avgöra hur stor utbredningen är.

Det verkar således troligare, menar forskare, att orsaken till överrepresentationen finns att finna i situationen i Sverige och inte i invandrarnas nationalitet.
Rasism, diskrimingring, fattigdom och främlingsfientliga partier som till exempel: Sverigedemokraterna.

De som dominerar bland de misstänkta utrikesfödda är dock nordbor, då personer från Finland, Norge, Danmark och Island utgör ca 5 % av de misstänkta, medan personer från Nordafrika utgör 0,7 %.

Siffrorna gäller misstanke om brott och inte vilka som faktiskt också dömts för brott och skulle därför kunna visa på en form av diskriminering då utrikesfödda oftare misstänks för brott som sedan läggs ned än inrikesfödda.
Diskriminering i rättsväsendet verkar främst förekomma i våldtäkts- och narkotikabrott. Vidare kan vittnens stereotypa föreställningar av vissa invandrargrupper göra att dessa grupper blir negativt särbehandlade. Studier har också visat att vittnen med invandrarbakgrund bedöms ha lägre trovärdighet.
Utav de 380 personer som konstaterats skyldiga till dödligt våld under 1997-2001 så bestod 257 personer av inrikes födda, 32 personer av övriga nordbor, 36 personer från Mellanöstern/Asien och resterande från övriga länder. I de fall som en person född utomlands gjort sig skyldig till dödligt våld har offret nästan alltid också varit utrikesfödd. Överlag tenderar invandrare och deras barn att ha en överrisk för att bli utsatta för brott.

Och titta på hur det har blivit i Danmark. Som en effekt av att främlingsfientliga Dansk Folkeparti har segregationen ÖKAT, precis som hatbrotten mot invandrare och utanförskapet är större än någonsin.
Dit vill vi inte. Men dit är vi påväg.

Men alltså: Enligt alla studier som gjorts är invandrare något överrepresenterade när det kommer till misstanke för brott.
Men samma studier visar också att om man istället tittar på människors ekonomiska ställning i samhället så är det i stort sett helt lika mellan utlands- och inrikesfödda.
Lägg där till eventuell, eller snarare trolig, diskriminering av utrikesfödda i rättsväsendet.

Det kan inte bli mer solklart.
Det vårt samhälle som får det att se ut som att utrikesfödda begår mer brott.
När det i själva verket är utsatta människor som tenderar att begå mer brott.

Men i Sverigedemokraternas universum handlar allt om att invandrare gör fel, kostar pengar, begår brott. Men det finns inga siffror som styrker detta.
SD kommer alltid hitta på nya orsaker till varför invandrare inte ska få komma hit. När det ena argumentet inte håller så hittar de på ett nytt.
Jag skulle vilja påstå att hela Sverigedemokraternas politik och alla frågor de driver bara är en stor ursäkt för att på ett så rumsrent och korrekt sätt som möjligt kunna framföra rasistiska åsikter.

Och integrationsdiskussionen har VISST förts! Det erbarmligt sorgliga är att tidigare har debatten handlat om HUR vi ska integrera nyinflyttade snabbare, smidigare och mer humant och HUR vi ska lösa den problematik som faktiskt existerar i vissa områden, medan debatten nu istället handlar om huruvida vi ska STOPPA invandringen eller inte.
För.
Jävligt.
Alltså alla som säger att "Det är bra att SD är i riksdagen så att debatten förs" eller "Vi borde iaf stoppa invandringen ett tag" eller "Asså acceptera yttrandefriheten och sluta klaga på SD" eller "SD är inte rasister, de vill ju bara hjälpa utländska barn och familjer i andra länder så de får bo hemma" eller "Hur kan vi donera miljarder till andra länder utan att hjälpa våra egna först".
Jag blir rasande. Reagerar med ryggmärgen. Pallar inte höra skiten.
På ett sätt är det SYND om folk som inbillar sig allt det där. Men framför allt är det SORGLIGT SOM SATAN att de här åsikterna börjat bli legitima.

VI KUNDE FÖR FAN FÖTTS TILL INSEKTER ALLIHOPA. Vi förtjänar inte att ha det såhär bra. Vi har bara haft en JÄVLA TUR.

Men nu måste måste måste måste måste vi ta den här fighten.
Ta folk på allvar.
Se dem i ögonen.
Ifrågasätt, resonera, diskutera.
Förklara hur verkligheten se ut.
Ta.
Fighten.

"SD är i riksdagen. De måste ut därifrån. Målet är inte bara att få bort SD – det vore ett jävla klent mål – utan att få ett samhälle där alla behandlas som svenskar" skrev Martin Ezpeleta i Aftonbladet. Exakt så.

Bär din röst som den sista droppen vatten.
(källor: migrationsinfo.se, scb.se, magnusbetner.com, wikipedia, expo.se)

3 kommentarer:

Håkan sa...

Ja! Tack! Vi slutar nu att bete oss som fyraåringar som inte vill äta sina grönsaker! Fakta, upplysning, information, så petar vi ut SD. Inte genom att låta dom bli martyrer för sin "sak".

Tack!

(Jag har nu använt hela min utropstecken-kvot för det här året)

VB sa...

Problemet är att ingen som röstar på Sverige Demokraterna förstår hälften av de siffror du presenterar.

Slim Sam sa...

Håkan, exakt! :D

VB, tror till och med att SDs väljare kan förstå detta:

1. 57 länder i världen tar in fler invandrare än Sverige, i förhållande till landens ekonomi.

2. Invandringen kostar ingenting. I själva verket tjänar Sverige MINST 30-40 miljarder om året på den.

3. Invandrare begår inte fler brott än svenskar. Utsatta och fattiga människor tenderar dock att göra det.