söndag 26 september 2010

Bär din röst som den sista droppen vatten

Det som inte fick hända har nu hänt. Sverige har, med stor marginal, röstat in ett rasistiskt parti i riksdagen.
Det är fruktansvärt jävla sorgligt.
Men nu är det som det är.
Och jag är övertygad om att det vi måste göra för att de ska åka ur riksdagen om fyra år är att ta debatten. Debatten har tagits då och då, men den måste tas oftare och av fler.
För åka ur riksdagen ska vi fan i mig se till att de gör.
Jag tror att ett stort skäl till att de fått så många röster är att de få gånger deras åsikter kommit fram i media har de fått stå i stort sett oemotsagda.
Diskussionerna har istället handlat om helt andra saker än om partiets faktiska politik.
Få har lyssnat på dem och argumenterat mot dem. Det har pratats OM dem, inte MED dem.
Det har skapat en slags känsla av utanförskap och martyrstatus, både inom partiet och hos människor som delar deras åsikter.
"Sveriges invandringspolitik är förolämpande, ineffektiv, okritisk och dyr" skanderade en sverigedemokrat i ett debattprogram i SVT igår. Och istället för att argumentera EMOT detta talades det om i HELA programmet "varför inte debatten förs", huruvida Sverigedemokraterna tjänar på om vi debatterar med dem eller inte och en galen vänsterpartist satt och vägrade se sverigedemokraterna i ögonen eller prata med dem överhuvudtaget.
Vi ska inte möta antidemokratiska tendenser med antidemokratiska tendenser.
Det är kontraproduktivt beteende.
Eftersom: De här påståendena Sverigedemokraterna framhåller om invandringspolitiken STÄMMER INTE. Fråga efter källor, kolla upp statistik, TA DEBATTEN. Deras politik är en bluff. Bemöt siffrorna med att fråga efter källor, för partiets politik är nämligen inte baserad på satistik och logik, den är baserad på känsla. “Vetenskaper” som underbygger nationalism har sedan länge förkastats av hela den seriösa världen och därför har inte SD något att komma med.

330 000 personer har fel.
Och det enda sättet att få dem att lyssna på OSS, och sedermera välja något annat parti om fyra år, är genom att vi lyssnar på DEM och respekterar dem i det val de har gjort.
Jag hoppas och tror att det är partiet som är horribelt, inte människorna som röstat på det.
Och jag är helt övertygad om att väldigt stora delar av de 5,7% som röstat på SD inte har läst SDs partipgrogram, jag tror att de flesta inte riktigt ens vet vad de har röstat på.

Min poäng med det här är att om SDs, så kallade, politik släpps fram i ljuset så kommer deras sejour i riksdagen bli mycket kortvarig.

Jag vill därför med den här texten bemöta Sverigedemokraternas politik och jag kommer komma till några slutsatser som man får hålla med om eller inte hålla med om, det är upp till var och en.
Jag vet inte om någon som läser det här har läst Magnus Betners omfattande texter om Sverigedemokraterna och deras politik, men det är jävligt informativt och roligt skrivet. Det är något jag tycker alla borde ta del av men det är väldigt långt så följande text är en sammanfattning av delar av det han skrivit, i kombination med mina egna ord och formuleringar och statistik från migrationsinfo.se och expo.se.
Det här handlar inte om att skriva en så bra och originell text som möjligt utan att försöka visa vad Sverigedemokraterna faktiskt står för. Och om någon undrar något eller anser att någon siffra eller något fakta inte stämmer så är det bara att lämna en kommentar, jag är öppen för diskussion.

För det första. Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt högerpopulistiskt parti och, menar jag, rasister.

När partiet bildades var det inga konstigheter. Partiet är sprunget ur nazirörelser som insåg att det inte gick hem i Sverige att vara öppen nazist. Så då bildade de BSS, Bevara Sverige Svenskt. En rasistisk rörelse som helt enkelt var mot invandring. BSS blev snart Sverigepartiet och i slutet av 80-talet Sverigedemokraterna.
Så sent som i mitten av 90-talet samarbetade SD med kriminella grupperingen VAM (Vitt Ariskt motstånd).
Så att det idag dyker upp öppna rasister bland SDs representanter är inte konstigare än att det fortfarande finns öppet konservativa representanter i "nya" Moderaterna.

Det finns väldigt roliga bitar i SDs partiprogram om nationalism, svenskhet och formuleringar som: “Folk och land hör nära samman. Ett land vore inte vad det är utan sitt folk, och ett folk vore inte vad det är utan sitt land.”
Det bevisar återigen att ju mer en Sverigedemokrat får prata, desto bättre är det.
Det är nationalism, propaganda om en egen suverän kultur och patriotism på olika nivåer som ligger bakom allt från andra världskriget, via mellanöstern till baskiska separatister och de Jugoslaviska krigen. Det handlar om nationalstaten och idéen om “ett folk, ett land” varenda gång. Och det är precis den typ av retorik som SD använder sig av.

Vad driver människor till att vilja tycka såhär? Varför "Ett land, ett folk"? Varför inte "En planet, ett folk"? Jag förstår inte.
Jag vill ha ett samhälle där många kulturer existerar sida vid sida och där dessa kulturer berikar och korsbefruktar varandra.
“Sverigedemokraterna sätter värde på det som skapats och förmedlats av vårt folk genom århundradena.”
Här får man då rimligen anta att Valloner ingår i “vårt folk” likaså Judar, Tyskar, Polacker, Finländare, Greker, Turkar, Fransmän och alla andra som hjälpt till att skapa och förmedla den “svenska” kulturen. Om de bara sätter värde på det som etniska svenskar skapat och förmedlat så blir inte mycket kvar.


1. Massinvandring?

Sverigedemokrater pratar hela tiden om en "oansvarig massinvandring", att Sverige har världens mest "liberala invandringspolitik" och på deras hemsida står följande:
“Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. Främst har det rört sig om ett begränsat antal invandrare från närliggande områden. Tendensen i modern tid har dock varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder.”

Det här stämmer inte.

Förra året invandrade ungefär 100 000 personer till Sverige. Samtidigt vandrade ca 40 000 ut från Sverige.
Fler än hälften av de som vandrade UT var födda i något annat land än Sverige. Den största gruppen av de som invandrade var svenskar (här är det oklart om Sverigedemokraterna ser dessa svenska medborgare som "riktiga" svenskar..).
Invandrare från så kallade "avlägsna länder", ett mycket luddigt begrepp, uppgår till ca 24 000 personer.
Det här betyder att det var FLER utlandsfödda som vandrade UT från Sverige än som vandrade in från "avlägsna länder".

Men om vi, för att gå med på Sverigedemokraternas mycket ologiska retorik, antar att 15 000 av de svenska medborgare som vandrade in tillhör en annan nations kultur. Samtidigt antar vi att INGEN av de utvandrade utlandsfödda (drygt 20 000 pers) är från ett avlägset land.

Då får vi ett överskott på invandrare från "avlägsna länder" på knappt 40 000 människor.
Detta är alltså "massinvandringen" Sverigedemokraterna rasar emot. Och nu är vi snälla mot SD och deras bristfälliga argumentation, i själva verket är det långt färre än 40 000.
Vi talar alltså om kanske ett Finspång av folk från avlägsna länder.

Och det här med att Sverige har ett av världens mest liberala invandringspolitik är också strunt. Pakistan är det land som tar emot flest flyktingar i hela världen, följt av Iran och Syrien.
I förhållande till landens ekonomi, räknat antalet flyktingar per 1 dollar/capita tar Pakistan fortfarande emot flest, nu följt av Demokratiska Republiken Kongo och Zimbabwe.
Tyskland är det industriland som kommer först på listan och placerar sig på 26:e plats i antal flyktingar per dollar/capita.

Sverige låg 2009 på plats 58.

Från Afghanistan tog vi förra året emot knappt 1500 personer. Det är allt. Och detta från ett land i KRIG. Ett krig som vi är med i. Lika många invandrade från USA. Vi fick hit 300 kanadensare och 1500 människor från Storbritannien.

Kort sagt, det är inte så många som vandrar hit från fattiga och krigsdrabbade länder som SD vill få oss att tro. Och förra året var dessutom det år då flest människor vandrade in till Sverige NÅGONSIN. Kan man då tala om "massinvandring"?
Det pågår krig och konflikter världen över, när det gäller Afghanistan så är vi till och med aktivt med och skjuter på folk. Människor svälter. Fler människor DÖR av svält på en dag än vad som totalt vandrade in till Sverige hela förra året. Var är empatin? Solidariteten?

Förra året kom det 9543 Irakier till Sverige. Syrien, som har en BNP per capita som är drygt 10% av vår, är ungefär hälften så stort till ytan och en befolkning som är drygt dubbel så stor som oss tar emot 30 000 Irakier VARJE MÅNAD.

Vi har mindre än 15 000 Afghaner boende i Sverige. Pakistan har 1,7 miljoner. Iran nästan en miljon. Sverigedemokraterna fortsätter yra om massinvandring.
Hur du än vrider och vänder på det så är det inte ens 20% av Sveriges befolkning som vandrat hit.
I modern tid, i själva verket har vi alla gjort det.
Och i den siffran, 20%, ingår svenska medborgare som vandrat hit, danskar, finländare, finlandssvenskar, norrmän, thailändare, kineser, tyskar, polacker osv osv.

Någon massinvandring existerar alltså inte.

Sverige hade inte varit vad det är i dag utan alla de Finländare, Italienare, Turkar och Greker m fl som hjälpte oss när vi behövde arbetskraft i industrin. Gruppen invandrare är inte skyldig oss andra ett skit, ens ur ett ekonomiskt perspektiv. Snarare tvärtom. Och det ska vi titta närmare på nu.


2. Hur mycket kostar invandringen?

När man har påvisat för en Sverigedemokrat att massinvandringen i själva verket inte är någon massinvandring så kommer argumentet att det kostar pengar. Nämligen en förfärlig massa pengar. Ibland nämns galna summor som upp emot 300 miljarder om året, men på senare tid har de skärpt sig ett snäpp (eftersom de också fattar att de siffrorna inte stämmer) och oftast talar om 70 miljarder eller ibland "tiotals miljarder". Men det stämmer inte heller.

Så vad kostar invandringen då? Det beror på hur man räknar.
Sverigedemokrater, och andra typer av rasister, räknar i sina siffror in kostnader som i själva verket inte alls är kostnader för invandring utan kostnaden för att ha medborgare i ett land. Till exempel sjukvård, bidrag, polisiära insatser och allt annat som svenskar dock förväntas få utan att någon gnäller om att vi kostar. Men när det kommer till invandrare så är det inom vissa kretsar legitimt, vilket är idiotiskt.
Men ok, låt oss räkna på deras sätt bara för att se vad vi kommer fram till.

Alla typer av kostnader som har med migration att göra blir tillsammans 6,5 miljarder. Det är direkta kostnader för invandring och i det räknas alltså de 40 000 svenska medborgare som flyttar in och ut ur Sverige varje år. Dessutom räknas även kostnader som man får förmoda att Sverigedemokraterna vill öka - nämligen kostnaderna för att skicka iväg avvisade och utvisade.
Det blir alltså svårt att säga hur mycket den direkta kostnaden av invandringen blir, men låt oss säga 5 miljarder och då är vi snälla mot SD.
Resten av Sverigedemokraternas påstådda siffror är alltså kostnader för att ha medborgare i landet.
Eller om man vill - kostnaden för solidariet, medmänsklighet och att vi tar hand om en extremt liten del av människor som runt världen måste fly sina hemländer.
Men ok, låt oss räkna ut exakt vad detta kostar.

I en tabell hos SCB kan man se att 105 000 hushåll bestående av utlandsfödda och flyktingar delar på knappa 6 miljarder i socialbidrag, varav ca 1 miljard går till flyktingar. I gruppen "utlandsfödda" ingår alltså finländare, finlandssvenskar, danskar, engelsmän, amerikaner, holländare osv och förmodligen ingår det också ett stort antal svenska medborgare i gruppen "utlandsfödda".
Hursomhelst har vi då ytterligare 6 miljarder till direkt kostnad för invandringen (men som alltså egentligen är en kostnad för utanförskap och fattigdom).
Totalt är vi nu uppe i 11 miljarder.
DET är vad invandringen "kostar".
Om vi lägger till kostnad för a-kassa (som man alltså får efter att först haft ett jobb och bidragit till samhällets produktion) och sjukpenning så är vi när vi slår ihop det med migrationskostnader och socialbidrag uppe i ca 29 miljarder.
Och för att göra det hela ännu mer spännande så lägger vi till 9 miljarder för insatser med koppling till rättsväsendet. Det vill säga domstolar, polis osv.
Och varför inte, när vi ändå håller på, lägga på kostnaden för sjukvård. Sjukvården kostar totalt 192 miljarder om året och om vi ger de "utlandsfödda" 20% av den kostnaden så får vi ytterligare 38 miljarder.

Såhär resonerar man ju inte när det gäller några andra grupper och allt det här är givetvis helt irrelevant att ta upp, men nu gör jag det ändå bara för att visa hur fel Sverigedemokraterna har.

Med Sverigedemokraternas, helt absurda och rasistiska, sätt att räkna är vi nu uppe i 76 miljarder för gruppen "utlandsfödda".

Men vänta nu.

Bidrar inte invandrare med pengar till staten också? Vi kanske kan få ner siffran lite.
Javisst. Enligt statistiken från SCB betalar 942 502 utlandsfödda människor drygt 50 miljarder i skatt.
Då har vi 26 miljarder kvar för oss andra att "bära"

Men vänta nu.

De 1,4 miljoner utlandsfödda människorna betalar nämligen också mängder av andra skatter som arbetsgivaravgifter, punktskatter och moms. Statens intänkter för endast moms uppgår till ca 250 miljarder, vilket innebär att 20% av den summan är pengar som staten får in från "utlandsfödda".
Alltså 50 miljarder till.

Redan här betalar alltså gruppen "utlandsfödda" för sig själv. Och då har vi inte ens räknat med arbetsgivaravgifter och det faktum att vi behöver invandrarna för att skapa nya jobb.
Det finns även studier som visar att invandrare bidrar till ökad handel, bland annat en studie från UD som visar att 12 000 människor födda i ett annat land ökar sveriges export med 7 miljarder.
Vi har dessutom 72 000 utlandsfödda företagare. Företagare som kläcker nya idéer och driver landet framåt istället för bakåt som SD vill.
Dessa 72 000 företagare betalar förutom skatt på sin lön en massa arbetsgivaravgifter och bolagsskatt (28% av ett bolags vinst går till skatt).
Lägg där till alla färdigutbildade invandrare som kommer hit med kunskap. De har utbildningar och kunskap som Sverige får ta del av GRATIS.

Vi kan alltså konstatera, efter att vi tittat på FAKTA, att invandringen inte kostar ett öre.
I själva verket tjänar Sverige stora pengar på den.
Om någon Sverigedemokrat hävdar att den så kallade "massinvandringen" kostar en massa pengar, låt det aldrig stå emotsagt. Ifrågasätt. Kräv fakta. Det finns nämligen inte.
Ingenting som Sverigedemokraterna säger om invandring stämmer.

Ju bättre vi lyckas med integrationen desto mer berikar det Sverige. Invandrare från till exempel forna Jugoslavien var en grupp som invandringsfientliga hade mycket att säga om för några år sedan. Men precis som alla grupper som kommer till Sverige integreras de mer och mer. När gruppen började komma till Sverige hade den inga jobb, därför att den inte hade några kontakter, kunde inte språket, inte kände någon här. Men med tiden har gruppens kurva pekat spikrakt uppåt från 58% sysselsättning efter 5 år och 70% efter tio år. Om vi gör samma sak med Afghaner och Somalier så kommer de också integreras och få jobb. Precis som Irakier vars kurva också går stadigt uppåt.
Att det är färre från utomeuropeiska länder som har jobb beror på många saker men man ska definitivt inte underskatta den strukturella rasismen i det här sammanhanget och ju mer Sverigedemokraternas propaganda förs fram, ofta utan att bemötas med sakpolitiska argument och faktiskta siffror, desto svårare blir det för dessa grupper att integreras.
Rasism är vad det handlar om.

Och rasism är vad det handlar om när de menar att invandrare begår fler brott än svenskar. Som av en händelse är detta nästa punkt.


3. Begår invandrare fler brott än svenskar?

Det är en extrem fixering vid det politiska spelet runt Sverigedemokraterna när man egentligen borde prata om vad det faktiskt innebär för hela det svenska samhället om vi inte skulle ha någon invandring längre. Men också vad det kommer innebära för de muslimska, romska och judiska minoriteter som redan bor här när vi fått in ett främlingsfientligt parti i riksdagen.
Utrikesfödda har en något större risk att begå brott än inrikesfödda vilket främst beror på gruppens generellt sätt lägre socioekonomiska ställning. Invandrare och deras barn har också en högre risk att bli UTSATTA för brott.
Diskriminering inom rättsväsendet förekommer, men det är svårt att avgöra hur stor utbredningen är.

Det verkar således troligare, menar forskare, att orsaken till överrepresentationen finns att finna i situationen i Sverige och inte i invandrarnas nationalitet.
Rasism, diskrimingring, fattigdom och främlingsfientliga partier som till exempel: Sverigedemokraterna.

De som dominerar bland de misstänkta utrikesfödda är dock nordbor, då personer från Finland, Norge, Danmark och Island utgör ca 5 % av de misstänkta, medan personer från Nordafrika utgör 0,7 %.

Siffrorna gäller misstanke om brott och inte vilka som faktiskt också dömts för brott och skulle därför kunna visa på en form av diskriminering då utrikesfödda oftare misstänks för brott som sedan läggs ned än inrikesfödda.
Diskriminering i rättsväsendet verkar främst förekomma i våldtäkts- och narkotikabrott. Vidare kan vittnens stereotypa föreställningar av vissa invandrargrupper göra att dessa grupper blir negativt särbehandlade. Studier har också visat att vittnen med invandrarbakgrund bedöms ha lägre trovärdighet.
Utav de 380 personer som konstaterats skyldiga till dödligt våld under 1997-2001 så bestod 257 personer av inrikes födda, 32 personer av övriga nordbor, 36 personer från Mellanöstern/Asien och resterande från övriga länder. I de fall som en person född utomlands gjort sig skyldig till dödligt våld har offret nästan alltid också varit utrikesfödd. Överlag tenderar invandrare och deras barn att ha en överrisk för att bli utsatta för brott.

Och titta på hur det har blivit i Danmark. Som en effekt av att främlingsfientliga Dansk Folkeparti har segregationen ÖKAT, precis som hatbrotten mot invandrare och utanförskapet är större än någonsin.
Dit vill vi inte. Men dit är vi påväg.

Men alltså: Enligt alla studier som gjorts är invandrare något överrepresenterade när det kommer till misstanke för brott.
Men samma studier visar också att om man istället tittar på människors ekonomiska ställning i samhället så är det i stort sett helt lika mellan utlands- och inrikesfödda.
Lägg där till eventuell, eller snarare trolig, diskriminering av utrikesfödda i rättsväsendet.

Det kan inte bli mer solklart.
Det vårt samhälle som får det att se ut som att utrikesfödda begår mer brott.
När det i själva verket är utsatta människor som tenderar att begå mer brott.

Men i Sverigedemokraternas universum handlar allt om att invandrare gör fel, kostar pengar, begår brott. Men det finns inga siffror som styrker detta.
SD kommer alltid hitta på nya orsaker till varför invandrare inte ska få komma hit. När det ena argumentet inte håller så hittar de på ett nytt.
Jag skulle vilja påstå att hela Sverigedemokraternas politik och alla frågor de driver bara är en stor ursäkt för att på ett så rumsrent och korrekt sätt som möjligt kunna framföra rasistiska åsikter.

Och integrationsdiskussionen har VISST förts! Det erbarmligt sorgliga är att tidigare har debatten handlat om HUR vi ska integrera nyinflyttade snabbare, smidigare och mer humant och HUR vi ska lösa den problematik som faktiskt existerar i vissa områden, medan debatten nu istället handlar om huruvida vi ska STOPPA invandringen eller inte.
För.
Jävligt.
Alltså alla som säger att "Det är bra att SD är i riksdagen så att debatten förs" eller "Vi borde iaf stoppa invandringen ett tag" eller "Asså acceptera yttrandefriheten och sluta klaga på SD" eller "SD är inte rasister, de vill ju bara hjälpa utländska barn och familjer i andra länder så de får bo hemma" eller "Hur kan vi donera miljarder till andra länder utan att hjälpa våra egna först".
Jag blir rasande. Reagerar med ryggmärgen. Pallar inte höra skiten.
På ett sätt är det SYND om folk som inbillar sig allt det där. Men framför allt är det SORGLIGT SOM SATAN att de här åsikterna börjat bli legitima.

VI KUNDE FÖR FAN FÖTTS TILL INSEKTER ALLIHOPA. Vi förtjänar inte att ha det såhär bra. Vi har bara haft en JÄVLA TUR.

Men nu måste måste måste måste måste vi ta den här fighten.
Ta folk på allvar.
Se dem i ögonen.
Ifrågasätt, resonera, diskutera.
Förklara hur verkligheten se ut.
Ta.
Fighten.

"SD är i riksdagen. De måste ut därifrån. Målet är inte bara att få bort SD – det vore ett jävla klent mål – utan att få ett samhälle där alla behandlas som svenskar" skrev Martin Ezpeleta i Aftonbladet. Exakt så.

Bär din röst som den sista droppen vatten.
(källor: migrationsinfo.se, scb.se, magnusbetner.com, wikipedia, expo.se)

söndag 19 september 2010

Det är som Östersjön, valfritt

"Gå och rösta nu på söndag, för det är ett viktigt val. Det är ett avgörande val som inte kan rättas till om 4 år"

Fredrik Reinfeldt är oerhört lång.
Som om han koncenterar sig på det.
Att vara lång.
Det gör han otroligt bra, statministern.
Han utövar sin långhet på ett imponerande vis.
När det kommer till retoriken är han en lurig rackare.
Han pratar lugnt, förtroendeingivande och är lång när han gör det.
Fredrik ger med sin lugnhet och långhet intrycket av att han berättar SANNINGEN för svenska folket.
Jag kan till viss del förstå hur folk kan känna sig lugna i denna stora, långa, kloka, allvarliga, snälla mans famn.
Samtidigt: Hur JÄVLA lättlurade är detta svenska folk?
Inte ens när hans motståndartrio uppvisar tragiska exempel på livsöden visar han känslor. Han skulle kunna säga "Ja, jag vet, det är FÖRJÄVLIGT att det blivit såhär, det är inte vår mening", men det säger han inte.
Han nöjer sig med att vara lång.
Kall och lång.
Kall som hans politik, och lång som ytterligare en fyraårsperiod av egoistisk, nyliberal, oansvarig högerpolitik skulle vara.
Fredrik Reinfeldt - en penisman.

Lars Ohly. Jag älskar Lars Ohly. ÄLSKAR. Vänsterpartiet blir mossigare och mossigare för varje minut. Men i samma takt blir kamrat Lars Ohly skarpare, skickligare och mysgubbigare. Jan Björklund, denna ofrivilliga humorist, berömde Ohly för sitt "rättvisepatos", och däri ligger en sanning. Åh Ohly, MER av ditt rättvisepatos, MINDRE av stökiga utspel, grodor och frieri-kupper i direktsänd valrörelse. Ha, ha. Lars, åh, Lars. Denna impulsiva kung av finurliga formuleringar, kluckande skratt och fräcka punchlines. Tips från coachen: fria INTE mitt under direktsänd valrörelse igen, tack.
Men kanske är det därför man älskar honom, i och för sig.
För man älskar honom.
Man
älskar
kamrat
Ohly.
Men hur var det med kommunismen då?
Är han kommunist!!
KOMMUNIST!!???
K
O
M
M
U
N
I
S
T
!!!
???
Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja OK, men är det en så stor GREJ då?
OM han nu, innerst inne i sitt stora röda dunkande hjärta, ÄR kommunist - har det någon realpolitisk betydelse?
Anders Borg, denna förföriska varelse (obs ej ironi), var vad man lite slarvigt skulle kunna kalla anarkist i yngre år. Han ville att "alla ska få göra vad man vill".
Dessa liberaler, må de för evigt brinna i helvetes eldar. Eller åtminstone kanske få något litet irriterande skärsår på ett finger. Speciellt: Sanna Rayman.
Lars Ohly förespråkar en rättvis fördelning av landets resurser. Eventuellt - men inte direkt troligt - förespråkar denna rödlätta man planerad ekonomi.
MEN Han förespråkar EJ vad olika kommunistiska ledare sysslat med i kommunismens namn genom historien.
Maud, Göran, Fredrik och Jan är dock mycket besvärade av Ohlys mycket övertygande rättvisepatos. SÅ till den milda grad att de inte kan göra annat än att förminska denna mans brinnande ambitioner: "Han är inte demokrat. Han är ju KOMMUNIST. En KOMMUNIST i regeringen, det är ju helt oseriöst".
Detta är feg och just oseriös, men säkerligen effektiv, argumentation.
Men Lars står på sig. Och snart är han en lyckligt gift man. Grattis kamrat.
Lars Ohly - en kukman.

Göran, Göran, Göran! Den mest AVDANKADE och KONSERVATIVE nyliberal Sverige skådat. Denna FLOSKLERNAS KONUNG!
Men.
Jag gillar Göran Hägglund.
Han står upp för sitt bajsberg av åsikter som ingen annan. Han hade ingen lust att gå på Pride för han gillart inte, punkt slut.
Men Göran Hägglund är skön pajsare.
Jag skulle vilja ha honom som granne. Snacka lite skit i trapphuset. Garva lite.
"Ha, ha, ditt jävla högerpatrask!" kanske jag kluckar fram, "Sovjet ringde och ville ha tillbaka sin människosyn!" kanske Göran skrockar.
Denna avdankade moralmaskin är dock inget jag vill ha i en svensk regering. Inte alls.
Moderaterna är det sista partiet jag skulle rösta på, en principsak, men Kristdemokraterna är GOD tvåa.
Men Göran gör sitt parti gott.
Med sitt varma ansikte, paddformade mun och hemtrevliga dialekt levererar han avdammade floskler rakt in i tanternas och gubbarnas hjärtan.
Göran, Göran, Göran. Snart är du ett föremål för Antikrundan. För så gammalmodiga män med en sådan förlegad människosyn är snart en raritet.
"Ett mänskligare Sverige", predikar du så fort du blir ställd mot väggen. Dubbel olycka för svårt sjuka, är det mänskligt? De ska inte bara bli sjuka, nog fan ska de bli fattiga också!, är det mänskligt? ETT MÄNSKLIGARE SVERIGE, innebär i Görans värld att alla människor är olika - och även - olika mycket värda. Fråga hbt-rörelsen.

Framtiden kommer givetvis se helt annorlunda ut mot hur den ser ut nu.
Miljöhotet, privatiseringar, finanskriser, Justin Bieber, mobiltelefoner med inbyggd mikro, Dardan Rexhepi, laserpistoler och nyliberala moderatblondiner som förespråkar dödsstraff.

Och när Mona Sahlin lägger huvudet på sne och med ett försiktigt leende säger att hon vill trygga framtiden och välfärden för våra barn i en ny modern värld så tror jag på henne.
När Reinfeldt gör allt som står i hans makt för att utstråla spännande ekonomisk modernism för unga kids så DEFINIERAR Mona trygghet. Hon försöker inte lura någon. Hon vill att alla ska med.
Mona, du underskattade rättvisekämpe, du pålitliga tobleronetant, ALDRIG har jag hört något sakpolitisk argument från dina belackare. Alla som ogillar dig har aldrig sagt något om vad som är fel med din politik. INGEN.
Man kan inte basera politik på karisma, framtoning och utseende. Om det vore viktigast att vara snygg så skulle Mischa Barton varit president i USA sedan 2005.
Mona, åh Mona, tappra solidartietssoldat - i en ny cool, ball, modern, liberal framtid behövs du i all din slätstrukenhet och tråkighet för att säkra rättvisan och tryggheten. Åh Mona, jag hade gärna skänkt min röst till dig.

Men aldrig till Gudrun. Inte bara hade en röst på FI varit bortkastad, sedan hon brände upp 100 000 spänn blev det dessutom fullständigt otänkbart. Ha, ha, ha, denna vänsterns svar på Alf Svensson. Skärp dig. Du kan ju inte ens vinna en debatt mot Birgitta Ohlsson i en fråga rörande ett av Folkpartiets sämsta ämnen: Jäm fuckin' ställdhet.
Man ba: orka.

Nu till Peter Eriksson, detta troll.
Denna tilltufsade, entoniga ekonom.
För entonig är han och stakar sig gör han.
Men glimten i ögat finns där och logiken i argumentation likaså.
Trots att vår käre Peter är ett troll. En entonig ekonom.
Men han känns KATIG! Visst??
DRYYYYYYYG!
På ett härligt sätt. Inte en chans att han kunde säga något positivt om Maud Olofsson, han har helt enkelt inget positivt att säga.
Peter känns lite som Marias kloke, erfarna men lite slyngelaktige farbror.
Men ENTONIGHETEN. Man LIDER när han höjer rösten när han blir upprörd eller särskilt vill betona något. Jag inbillar mig att Peter Eriksson är en sån där som om han ansökte till idol skulle sjunga helt förskräckligt, utan att själv vara medveten om det.
Men med detta till trots vinner han ofta sina dueller mot motståndarsidan. För Peter Eriksson har ett hjärta som dunkar för en miljöomställning.
Min mor berättade idag om att hon var bekant med Peter 1976! De var aktiva i samma miljögrupp. Redan då var han känd som en strålande retoriker, och entonigheten till trots, det är han fortfarande.
För det märks att han BRINNER för något.
Varför blir man politiker?
Jag var aktiv politiskt som mycket ung för jag BRANN för vissa saker. Jag hatade kärnkraft, jag hatade Moderaterna, jag hatade att det fanns onödiga regler och lagar i samhället jag var tvungen att följa, jag hatade kapitalism och jag hatade religioner.
Min hjärna har sedan dess utvecklats men min barndom och ungdom lade grund för en känsla av vad som är rätt och vad som är fel. Vad som är rättvist och vad som är orättvist.

Vad BRINNER Jan Björklund för? Vad fick honom att bli politiker?
Jag hör ofta honom säga att han vill göra Sverige "framgångsrikt". Vad fan betyder det? Att vara politiker är inte att vara affärsman, det är att skapa rättvisa.
Fredrik Reinfeldt? Göran Hägglund? Vad BRINNER dessa trötta reaktionära bromsklossar för?
Ett samhälle där staten ska ge fan i att STJÄLA förmögna människors tillgångar?
NÄR - inte om - NÄR jag blir rik tänker jag MED STOLTHET betala SJUHELVETES mycket skatt. Det är för fan FÅ FÖRUNNAT att få bidra med stora pengar till välfärden. Det är ju som att ge fattiga familjer mat på borden, skänka skolan fler lärare, skänka resurser till brottsbekämpning, psykvård och den omfattade, oundvikliga miljöomställningen. Allt detta tänker jag bidra till så in i helvete den dagen jag får chansen.
Maud Olofsson, vad brinner du för?

Anders Borg, däremot. Jag gillar honom. Han brinner för ekonomisk liberalism. Denna djävulskap till ideologi. Men jag förstår hans tankebanor och jag gillar att lyssna på honom när han pratar. Men jag delar inte hans vision. Jag tror inte på den och jag vill aldrig vara med om den. Liberalism och trygghet är motsatser. Anders Borg är mannen som hyllar den unga pördiga överklassbloggerskans rätt att göra absolut ingenting med sitt liv och den psykiskt svaga socialbidragstagande kronofogdsdrabbade trebarnsmammans obligatorium att inse: "tough luck, hoppas det går bättre i nästa liv".
Men Anders Borg, denna anarkist, har en vision som jag förstår. Ett samhälle där alla ska få göra precis vad man vill. Problemet är att det inte går att genomföra.
Anders Borg, klipp dig aldrig, vad än mamma säger.

Maud Olofsson är arg.
Oerhört arg.
Oklart varför.
Men hon är ARG!
Kanske för att hon är emot kärnkraft. Hon vill så gärna vara för kärnkraft, men det är hon inte.
Hon vill så gärna tycka som den evigt obekymrade Jan Björklund. Hon vill så gärna hålla med hederlige Hägglund. Hon vill så gärna dela åsikter med handlingskraftige Fredrik Reinfeldt.
Men.
Det.
Gör.
Hon.
Inte.
Hon hatar kärnkraft.
Därför är hon arg.
Hennes arghet är som vädret.
Regnet och blixten och åskan kommer när man som minst anar det.
Oklart varför.
Det bara händer.
Hon önskar att hon kunde ändra åsikter likt en kameleont.
Hon önskar att hon kunde tycka likadant som regeringen i alla frågor.
Men.
Det.
Kan.
Hon.
Inte.
Därför är hon arg.
Maud, du och ditt arga parti åker snart ur riksdagen.
För ni vill bara ha makt till vilket pris som helst.
Och det är oerhört genomskinligt.
Maud sänker med sin arghet Centern under 4 procent framför våra - inklusive Fälldin, Johansson och Söders - ögon. Historiskt.
Btw: Det roligaste med valrörelsen har LÄTT varit den öppna fientligheten mellan Maud Olofsson och Maria Wetterstrand.

Haha och nu till min favoriiiiiiit!
JAN BJÖRKLUND! Mannen som ger Alliansens allra mest bisarra efterblivenhet ett ansikte!
Tack för att du finns, Jan. Tack för att du övertygar oss redan övertygade ännu mer.
Jan Björklund är en trollkarl. Med en magikers briljans trollar han ner alla diskussioner på en mycket låg intellektuell nivå.
"Fler lärare, mer resurser, mer kunskap till skolan, fler fritidsgårdar!" säger någon.
Jan säger: "Strunt. Låt ungarna göra nationella prov innan de lärt sig knyta skorna, betygsätt dem så fort de skuttat fram ur livmodern, straffa bråkiga elever med att ta dit deras föräldrar i klassrummet så de får SKÄMMAS, och framför allt - kunskap är överskattat, låt oss sortera ut folk som antingen arbetare eller akademiker, gärna så tidigt som möjligt. Och en sak till, VI MÅSTE FÖRBJUDA BURKA I KLASSRUMMEN"
DETTA, tillsammans med nedskärningar i den statliga skolbudgeten, är Jan Björklunds framgångsrecept.
Hålet i Björklunds politik matchar, den mycket charmiga, gluggen mellan hans framtänder.
Sakfrågor som i det stora hela är SKITSAMMA (om betygen ska sättas i sexan eller sjuan, burkaförbud, föräldrar i klassrummet och så vidare) sätter Jan i centrum när ALLT i själva verket handlar om pengar. Ju fler lärare och desto mer resurser skolan får, ju bättre, tryggare och trevligare blir den. Allt annat är ickefrågor. Precis som att Jan Björklund är en ickepolitiker.
Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan, Jan Banan, denna obegåvade officer, detta skrockande tukt- och disciplin-freak, du skulle ha varit en karaktär i en Galenskaparna-sketch,
inte minister.
Janne Björklund, detta vandrande skämt. Och precis som ett skämt lyckas du underhålla.
Ett tag.
Men till slut tröttnar man.

Nu till modernismens Madonna.
Maria Wetterstrand.
Oh Maria, so how it's gonna be?
Will it be you and me?
Or will it be four more years of counting my tears?
Four more years of living in fears?
Oh, my Maria.
Du ser in i väljarnas ögon och pratar om VIKTIGA saker på det där kluriga, självklara, Miljöpartistiska, Maria Wetterstrandska, Gustav Fridolinska, Birger Schlaugska sättet.
"MEN FÖR FAN ÄR NI HELT DUMMA I HUVUDET" ser man att Maria tänker när hon hör Alliansen argumentera, man ser det i hennes ögon. Man ser hennes beslutsamhet och övertygelse i ögonen.
Kyss mig, Maria.

Jag gav min röst till Maria och Peter. Det enda alternativet om man inser att vi pissar på den här planeten. Miljöpartiet har, med stöd av forskare och vetenskap, ett sätt att miljömodernisera Sverige och världen.
Jag håller inte med Miljöpartiet om allt, långt ifrån, jag är till exempel inte överdrivet positiv till friskolor, något som Miljöpartiet förespråkar.
Men i ett såhär viktigt val handlar det om vilket alternativ som är minst dåligt.
De rödgröna är inte perfekta men är en kompromiss av olika solidariska och miljömedvetna värderingar. Och Miljöpartiet är inte bara det minst dåliga alternativet, de är ett BRA alternativ. Med BRA, rimliga och vettiga lösningar på viktiga problem.

För att knyta ihop denna text vill jag så kort och koncist som möjligt förklara varför jag gav min röst till det rödgröna blocket:

"Vi måste sluta leva som om vi vore den sista generation på jorden"
Så sa Maria Wetterstrand i sitt slutanförande och sammanfattade miljöpolitiken, den viktigaste sakfrågan.
Sen gäller det att syna illusionen om frihet kontra trygghet.
Såhär skrev en vän till mig på Facebook angående att folk luras av de så kallade Nya Moderaternas retorik: "Att folk är så dumma tycks ju vara ganska uppenbart. Människor tror att "frihandel" automatiskt är bra, bara för att ordet fri ingår. Eller att folk accepterar precis vad som helst om någon politiker häver ur sig ordet "terrorist". Det räcker för fan med ett ord för att lura halva mänskligheten. Ganska smal sak för den som har näringsliv och media på sin sida att lura i folk vad fan som helst"
Fundera på det och fundera på vilka politikernas verkliga avsikter faktiskt är. Valet handlar om ideologiska skillnader, precis som varje år, hur sexigt det än låter när Anders Borg hasplar ur sig någon nyliberal kliché.
Jag röstar för trygghet och välfärd före skattesänkningar. Behovstyrd vård till alla före vinstdriven vård för vissa.
40000 sjuka människor har blivit utförsäkrade pga av Alliansens reformer. 3% av dem har fått jobb. Resten lämnade åt Anders Borgs slump AKA socialbidrag.
Nya Moderaterna är samma gamla moderater.
Stellan Skarsgård talar om sina egna erfarenheter och berättar om hur det är i USA, ett land som ägs av företag vars vinster går till rika gubbar istället för till det offentliga. Jag vill inte röra mig en centimeter i den riktningen.
Henrik Schyffert har också förstått.
Återigen; Vilka är politikernas verkliga syften?
Det som döljs under Moderaternas prat om "en politik för jobb" är att de vill att människor ska konkurrera med låga löner och usla villkor, det som i dagligt tal kallas lönedumpning.
Jag gillar inte allt som De Rödgröna står för men det alternativ som kallar sig Alliansen håller på att rasera de viktigaste i vårt samhälle; Solidariteten och välfärden.

Så nu föreslår jag att vi går och röstar denna alliansen åt helvete.
Fyra år är en pretty, pretty lång jävla tid.
NU har vi chansen.

fredag 17 september 2010

Into The Clouds
Le Temps Detruit Tout; Vol 19 Sep 2010
1. Håkan Hellström - River En Vacker Dröm
2. Kassav - Zouk La Sé Sél Médikaman Nou Ni
3. Bruce Springsteen - Rosalita (Come Out Tonight)
4. Familjen - Det Var Jag
5. The Style Council - Headstart For Happiness
6. Shakira feat. Freshlyground - Waka Waka (This Time For Africa)
7. Ludwig Bell - Jag Är En Idiot
8. Nazareth - Hair Of The Dog
9. Tamaryn - Love Fade
10. Ride - Leave Them All Behind
11. The Gaslight Anthem - The Diamond Church Street Choir
12. The Sound Of Arrows - Into The Clouds (Fear Of Tigers Remix)


Le Temps Detruit Volumes 1-19

torsdag 16 september 2010

Nattens fynd

Flight Facilities - Crave you Feat. Giselle [Official Video] from Flight Facilities on Vimeo.I walked into the room dripping in gold
Yeah dripping in gold
I walked into the room dripping in gold
Dripping in gold
A wave of heads did turn, or so I've been told
Or so I've been told
My heart broke when I saw you kept your gaze controlled
Oh I cannot solve

Why can't I keep you safe as my own?
One moment I have you the next you are gone

They stare at me while I crave you

It's true, I crave you
Crave You
It's true, I crave you

Saknar sommaren. Saknar fotbolls-vm. Waka waka!

måndag 13 september 2010

torsdag 9 september 2010

söndag 5 september 2010

Kvällens outfit

Det gäller att se proper ut när man ska på bio med Jules!

And these romantic dreams in my head

We busted out of class had to get away from those fools
We learned more from a three minute record than we ever learned in school
Tonight I hear the neighborhood drummer sound
I can feel my heart begin to pound
You say you're tired and you just want to close your eyes and follow your dreams down

We made a promise we swore we'd always remember
No retreat baby, no surrender
Like soldiers in the winter's night with a vow to defend
No retreat baby, no surrender


Now young faces grow sad and old and hearts of fire grow cold
We swore blood brothers against the wind
I'm ready to grow young again
And hear your sister's voice calling us home across the open yards
Well maybe we could cut someplace of our own
With these drums and these guitars

We made a promise we swore we'd always remember
No retreat baby, no surrender
Blood brothers in the stormy night with a vow to defend
No retreat baby, no surrender

Now on the street tonight the lights grow dim
The walls of my room are closing in
There's a war outside still raging
you say it ain't ours anymore to win
I want to sleep beneath peaceful skies in my lover's bed
with a wide open country in my eyes
and these romantic dreams in my head


We made a promise we swore we'd always remember
No retreat baby, no surrender
Blood brothers in the stormy night with a vow to defend
No retreat baby, no surrender